Announcement

Rejuvenation in Hot-Drawn Micrometer Metallic Glassy Wires

Jie Dong, Yi-Hui Feng, Yong Huan, Jun Yi, Wei-Hua Wang, Hai-Yang Bai, Bao-An Sun

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (1): 017103

 

High-Fidelity Manipulation of the Quantized Motion of a Single Atom via Stern–Gerlach Splitting

Kun-Peng Wang, Jun Zhuang, Xiao-Dong He, Rui-Jun Guo, Cheng Sheng, Peng Xu, Min Liu, Jin Wang, Ming-Sheng Zhan

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 044209

 

Metal to Orthogonal Metal Transition

Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Zi Yang Meng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047103

 

High-Pressure Ultrafast Dynamics in Sr2IrO4: Pressure-Induced Phonon Bottleneck Effect

Yanling Wu, Xia Yin, Jiazila Hasaien, Yang Ding, Jimin Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 047801

 

Imaginary Time Crystal of Thermal Quantum Matter

Zi Cai, Yizhen Huang, W. Vincent Liu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 050503

 

Resonant Quantum Search with Monitor Qubits

Frank Wilczek, Hong-Ye Hu, Biao Wu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 050304

 

Consistent Scaling Exponents at the Deconfined Quantum-Critical Point

Anders W. Sandvik, Bowen Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 057502

 

Pressure-Induced Topological and Structural Phase Transitions in an Antiferromagnetic Topological Insulator

Cuiying Pei, Yunyouyou Xia, Jiazhen Wu, Yi Zhao, Lingling Gao, Tianping Ying, Bo Gao, Nana Li, Wenge Yang, Dongzhou Zhang, Huiyang Gou, Yulin Chen, Hideo Hosono, Gang Li, Yanpeng Qi

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (6): 066401

 

A Two-Dimensional Architecture for Fast Large-Scale Trapped-Ion Quantum Computing

Y.-K. Wu? and L.-M. Duan

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 070302

 

Large Dynamical Axion Field in Topological Antiferromagnetic Insulator Mn2Bi2Te5

Jinlong Zhang, Dinghui Wang, Minji Shi, Tongshuai Zhu, Haijun Zhang, Jing Wang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 077304

 

Quasi-Two-Dimensional Diffusion in Adherent Cells Revealed by Three-Dimensional Single Quantum Dot Tracking

Chao Jiang, Bo Li, Shuo-Xing Dou, Peng-Ye Wang, and Hui Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 078701

 

Negative Thermal Transport in Conduction and Advection

Liujun Xu and Jiping Huang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 080502

 

Electro-Optically Switchable Optical True Delay Lines of Meter-Scale Lengths Fabricated on Lithium Niobate on Insulator Using Photolithography Assisted Chemo-Mechanical Etching

Jun-xia Zhou, Ren-hong Gao, Jintian Lin, Min Wang, Wei Chu, Wen-bo Li, Di-feng Yin, Li Deng, Zhi-wei Fang, Jian-hao Zhang, Rong-bo Wu and Ya Cheng

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 084201

 

Mott Transition and Superconductivity in Quantum Spin Liquid Candidate NaYbSe2

Ya-Ting Jia, Chun-Sheng Gong, Yi-Xuan Liu, Jian-Fa Zhao, Cheng Dong, Guang-Yang Dai, Xiao-Dong Li, He-Chang Lei, Run-Ze Yu, Guang-Ming Zhang, and Chang-Qing Jin

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (9): 097404

 

X0(2900) and X1(2900): Hadronic Molecules or Compact Tetraquarks

Hua-Xing Chen, Wei Chen, Rui-Rui Dong, and Niu Su

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 101201

 

A Ubiquitous Thermal Conductivity Formula for Liquids, Polymer Glass, and Amorphous Solids

Qing Xi, Jinxin Zhong, Jixiong He, Xiangfan Xu, Tsuneyoshi Nakayama, Yuanyuan Wang, Jun Liu, Jun Zhou, and Baowen Li

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 104401

 

Giant Spin Transfer Torque in Atomically Thin Magnetic Bilayers

Weihao Cao, Matisse Wei-Yuan Tu, Jiang Xiao, and Wang Yao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107201

 

Superconductivity of Lanthanum Superhydride Investigated Using the Standard Four-Probe Configuration under High Pressures

Fang Hong, Liuxiang Yang, Pengfei Shan, Pengtao Yang, Ziyi Liu, Jianping Sun, Yunyu Yin, Xiaohui Yu, Jinguang Cheng, and Zhongxian Zhao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 107401

 

Reaction Rate Weighted Multilayer Nuclear Reaction Network

Huan-Ling Liu, Ding-Ding Han, Peng Ji, and Yu-Gang Ma

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 112601

 

Exciton Vortices in Two-Dimensional Hybrid Perovskite Monolayers

Yingda Chen, Dong Zhang, and Kai Chang

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (11): 117102