Topic Collection

Construction of functional devices toward atomic-scale: fundamentals and frontiers


Large-Area Freestanding Weyl Semimetal WTe2 Membranes

Yequan Chen, Ruxin Liu, Yongda Chen, Xiao Yuan, Jiai Ning, Chunchen Zhang, Liming Chen, Peng Wang, Liang He, Rong Zhang, Yongbing Xu, and Xuefeng Wang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 017101


Normal Strain-Induced Tunneling Behavior Promotion in van der Waals Heterostructures

Yi-Fan He, Lei-Xi Wang, Zhi-Xing Xiao, Ya-Wei Lv, Lei Liao, and Chang-Zhong Jiang?

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (8): 088502


Scrolled Production of Large-Scale Continuous Graphene on Copper Foils

Zhibin Zhang, Jiajie Qi, Mengze Zhao, Nianze Shang, Yang Cheng, Ruixi Qiao, Zhihong Zhang, Mingchao Ding, Xingguang Li, Kehai Liu, Xiaozhi Xu, Kaihui Liu, Can Liu, and Muhong Wu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 108101