Topic Collection

Cold Atom


Active Learning Approach to Optimization of Experimental Control

Yadong Wu, Zengming Meng, Kai Wen, Chengdong Mi, Jing Zhang, and Hui Zhai

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (10): 103201

 

Deceleration of Metastable Li+ Beam by Combining Electrostatic Lens and Ion Trap Technique

Shao-Long Chen, Peng-Peng Zhou, Shi-Yong Liang, Wei Sun, Huan-Yao Sun, Yao Huang, Hua Guan, Ke-Lin Gao

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (7): 073201

 

Unusual Destruction and Enhancement of Superfluidity of Atomic Fermi Gases by Population Imbalance in a One-Dimensional Optical Lattice

Qijin Chen, Jibiao Wang, Lin Sun, Yi Yu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (5): 053702

 

High-Fidelity Manipulation of the Quantized Motion of a Single Atom via Stern–Gerlach Splitting

Kun-Peng Wang, Jun Zhuang, Xiao-Dong He, Rui-Jun Guo, Cheng Sheng, Peng Xu, Min Liu, Jin Wang, Ming-Sheng Zhan

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 044209

 

Superfluid-Mott-Insulator Transition in an Optical Lattice with Adjustable Ensemble-Averaged Filling Factors

Shifeng Yang, Tianwei Zhou, Chen Li, Kaixiang Yang, Yueyang Zhai, Xuguang Yue, Xuzong Chen

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (4): 040301

 

Production of 87Rb Bose–Einstein Condensate with a Simple Evaporative Cooling Method

Rehman Fazal, Jia-Zhen Li, Zhi-Wen Chen, Yuan Qin, Ya-Yi Lin, Zuan-Xian Zhang, Shan-Chao Zhang, Wei Huang, Hui Yan, Shi-Liang Zhu

Chin. Phys. Lett. 2020, 37 (3): 036701